MÜÜGITINGIMUSED

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad AKTara Maastikud OÜ (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad anuaed.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).
1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
1.3 Käesolevad Anuaed.ee e-poe tingimused on kehtivad alates 15.02.2023

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes 

2.1 E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa ostukorvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 E-poe minimaalne tellimuse summa on 5.00 EUR (ilma kohalike maksude, pakendamis- ja tarnetasudeta)

2.3 Hinnale lisandub kohaletoimetamise ja/või pakendamisetasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

2.4 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.5 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nupul „Soorita ost“ ning Ostja suunatakse "Kliendi info" lehele, kus tuleb sisestada Ostja andmed. E-poe ostutingimustega saab tutvuda ning nendega nõustumisel kinnitatakse seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette. Järgmises etapis tuleb Ostjal valida Kauba tellimiseks sobiv tarneviis ja soovi korral lisada viimasesse lahtrisse "Märkused" tellimuse kohta oma soov või teave Müüjale. Vajutades nuppu "Edasi maksma" suunatakse Ostja makseviisi lehele, kus Ostja saab valida ainult ülekandearve alusel makseviisi ja lõpetada ostu tellimusprotsess. Ostu sooritamise kõikides etappides saab lisada allahindluse, kinkekaardi sooduskoodi.  

Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. 

Peale ostutellimuse kinnitust saadab e-pood tellimuse kinnituse koos ülekandearvega Ostja poolt antud e-mailile.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest AKTara Maastikud OÜ arvelduskontole hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.

2.6 Kaupade eest tasumine

Kaupade eest on võimalik tasuda: ülekandearve alusel sobiva panga kaudu.

Peale makse AKTara Maastikud OÜ arvelduskontole laekumist saadab Müüja e-poe kaudu Ostjale Makse laekumise kinnituse. 

Kõiki Anuaed.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. 

2.7 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile/pakiautomaati. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud Kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.

Ostja võib Kauba kättesaamiseks järgitulemisega valida Anuaed.ee esinduse Tallinnas, Kristiine linnaosas aadressil Linnu tee 39 või Lehe 15. 

Tellimuse vormistamisel tuleks Ostjal jälgida esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. AKTara Maastikud OÜ ja postifirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kaup antakse üle vaid Ostjale ning saatelehe alusel. Enne saatelehe allkirjastamist vaadake Kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral teeb Ostja vastava märke saatelehele. Katkise pakendi korral on Ostjal võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitades sellest koheselt Anuaed.ee klienditeenindust aadressil info@anuaed.ee

Kolmandale isikule antakse Kaup üle volituse olemasolul (sealhulgas juhul, kui Ostja on määranud tellimuses Kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada Kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sealhulgas kasutada kullerteenust).

Kui Ostja ei tule Kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi Kaupa. Müüjal on õigus Müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.

3. Taganemisõigus

3.1 Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poest sõlmitud Müügilepingust 14 päeva jooksul.

3.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Kauba füüsiliselt enda valdusesse.

3.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Müügilepingust taganeda kirjaliku avaldusega (Laadi alla siit), mis tuleb esitada Müüja esinduses või saata e-postiga.  Avalduses tuleb Ostjal ära märkida ka kauba tagastamise põhjus ja viis.

Kontaktandmed:
AKTara Maastikud OÜ
Linnu tee 39, Tallinn
info@anuaed.ee

3.4 Taganemisõiguse puudumine

Taganemisõigus puudub juhul, kui:

  1. Ostjale on tarnitud suletud pakendis Kaup, mis ei ole kõlbulik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud.
  2. Müügilepingu esemeks on kinkekaart ja selles toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

4. Müügilepingust taganemine 

4.1 Lepingust taganemisel tagastab AKTara Maastikud OÜ Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise kulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb AKTara Maastikud OÜ pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Ostja otsusest Müügilepingust taganeda.

4.2 AKTara Maastikud OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

4.3 Ostja peab Kauba AKTara Maastikud OÜ'le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas AKTara Maastikud OÜ'le Müügilepingust taganemisest. Kauba võib tagastada AKTara Maastikud OÜ esindusse Lehe 15, Tallinn. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Müügilepingu esemeks oleva Kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu.

4.4 Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Müüja on Müügilepingu esemeks oleva Kauba tagasi saanud või Ostja on esitanud Müüjale tõendid, et ta on Kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

4.5 Kui Ostja soovib vältida Kauba väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Kaupa kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning Kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Müügilepinguga seotud kingitusi). Kui Ostja kasutab Kaupa rohkem, kui on vaja teha Kauba olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta Kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest.

4.6 Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal.

4.7 Tagastamisele kuuluva Kauba halvenemise korra vastutab Ostja Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

4.8 Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on AKTara Maastikud OÜl õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest.

4.9 Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Kaupa rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Müüja vahel pooleks.

5. Müügilepingu tühistamine

Ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb Ostjal saata vastavasisuline teade koos Müügilepingu numbriga e-posti aadressile info@anuaed.ee. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse Ostjale kinnituss

 6. Vastutus ja vaidluste lahendamine

6.1 Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.

6.2 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.

6.3 AKTara Maastikud OÜ ei vastuta: Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.  AKTara Maastikud OÜ ei vastuta, kui taimede kasvuhäired on tingitud Ostja poolsetest valedest agrotehnilistest võtetest või ümbritseva keskkonna mõjutustest. AKTara Maastikud OÜ ei vastuta taimse paljundusmaterjali kasvatamisel ilmastikust tulenevate ja tellija poolt kasutatavate agrotehniliste võtetega kaasnevate riskide eest. Ümbritsevast keskkonnast põhjustatud tingimused võivad igal ajahetkel mõjutada sibulate juurdumist või taimede kasvu.

6.4 Pretensioone saab esitada ainult ostueelse kasvatamisega kaasnenud hälvete või defektide kohta. Kui Ostja on taime on valesti istutanud või teda puudulikult hooldatud, siis Müüja puuduste eest ei vastuta. Puudusena ei ole käsitletav taime kiratsemine tema hilisemas kasvukohas, kui taimel olid ostmisel sordiomased tunnused normaalselt arenenud.

6.5 Kui Kaubale on Müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

6.6 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

6.7 E-poest ostetud Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt: AKTara Maastikud OÜ e-posti aadressile: info@anuaed.ee

6.8 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup. Müüja ja Ostja sõlmivad kokkuleppe, kui Kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Kaup saada  ekspertiisi.

6.9 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse AKTara Maastikud OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on Müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud Ostja poolt enne Müügilepingu sõlmimist.

6.10 Müüja tagab, et e-poes müüdavad Kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta Kauba puuduseks.

6.11 Teavet tellimuse kohta saab küsida: info@anuaed.ee

6.12 Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: info@ttja.ee Vaidluse lahendamiseks võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine

7. Muud tingimused

7.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

7.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab AKTara Maastikud OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

7.3 Anuaed.ee e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 10 EUR’i maksev potitaim on müügis 0.1 EUR’iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et Ostja peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

7.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib Anuaed.ee e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Anuaed.ee e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame Ostjal siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust aadressil info@anuaed.ee

7.5 Anuaed.ee'l on õigus oma poolt korraldatud e-poe kaubamüügi kampaaniate raames rakendada ostjakohast kogusepiirangut, arvestades konkreetse kauba laoseisu, tellimiste arvu ja muid faktoreid. Info kogusepiirangu kohta on toodud tootelehel.